Jak opravit / vyměnit žebříček horizontální žaluzie

 

Pokud se rozhodnete pro výměnu žebříčku, je vhodné vyměnit všechny žebříčky použité na žaluzii. Pokud došlo k přetržení žebříčku opotřebením, lze očekávat časem stejný problém i u dalších žebříčků žaluzie. Nelze také vyloučit, že původní žebříčky jsou po létech lehce vytáhlé.

Typ žebříčku použijeme podle typu, použitého na konkrétní žaluzii.

Používají se dva typy žebříčků:
s roztečí mezi stupni příček 21,5 mm pro standardní lamely
s roztečí mezi stupni příček 18 mm pro celostínící lamely


rozdíl mezi standardními a celostínícími lamelami žaluzie,
pro každé je jiný žebříček

 

 

Návod popisuje horní uchycení žebříčku žaluzie


výměna žebříčku žaluzie
- z jedné strany odstřihneme cca 5 příček podle obrázku

 

výměna žebříčku žaluzie
- ohneme,
ohyb u žebříčku s roztečí příček 21,5 mm obvykle tvoří zhruba tři a půl "odstřižené příčky",
ohyb u žebříčku s roztečí příček 18 mm obvykle tvoří zhruba čtyři "odstřižené příčky" + 5 mm,
(nejlépe ověřit podle původního žebříčku) 

 

výměna žebříčku žaluzie
- pod první příčkou zajistíme konce žebříčku scvaknutím sponky kleštěmi


výměna žebříčku žaluzie
- odstřihneme přečnívající konce

 

Takto připravené konce žebříčků prostrčíme do žaluzie a navlékneme na ovládací kladky (poloha sponky je vzadu, blíže sklu okna).
Následuje vložení první lamely a její zajištění konzolkou a následně vložení ostatních lamel. Poslední lamela dole se vloží i se spodním profilem pod příčku žebříčku, na které by jinak měla ležet. Konec žebříčku se provlékne otvorem pro koncovku spodního zajištění textilní pásky z vnějšku do profilu (pak mezi profilem a lamelou bokem ven, aby se za něj dalo zatáhnout) a zatažením za něj se poslední lamela se spodním profilem přitáhne k příčce žebříčku, pod kterou byly vloženy. Následným zasunutím koncovky spodního zajištění pásky se konec žebříčku v otvoru zajistí.
 

výměna žebříčku žaluzie
zajištění spodního zakončení žebříčku


výměna žebříčku žaluzie
spodní detail umístění konzolky první lamely


výměna žebříčku žaluzie
horní detail konzolky první lamely


Při výměně je vhodné postupovat postupně, nejprve jeden žebříček, následně druhý. Vždy pak bude možné použít jednu stranu jako vzor pro ověření polohy, umístění...

Tento postup není jediný možný, lze postupovat i jinak/opačně, například vyměnit žebříček/do žebříčku vložit všechny lamely žaluzie a až nakonec provléknout přes ovládací kladku v horním profilu ostříhanou část žebříčku a pak teprve zajistit/spojit konce kovovou sponkou.

 

Zpět nahoru.