BEZPEČNOSTNÍ  UPOZORNĚNÍ !

U malých děti hrozí uškrcení na ovládacích řetízcích a provázcích. 
Abyste zabránili uškrcení nebo obmotání se, držte provázky a řetízky mimo dosah dětí.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující provedením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí, a také že mu jsou jasné postupy pro zaměření a montáž objednávaného zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 89/2012 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
Objednávku lze provést pomocí nákupního košíku v eshopu, e-mailem nebo telefonicky. Po provedení a dokončení objednávky v eshopu, obdržíte obratem automaticky generované potvrzení o provedené objednávce na e-mail, uvedený při objednání. Při zvolení platby předem pak v dalším e-mailu údaje pro platbu. Do uhrazení platby je objednávka pro kupujícího nezávazná a může ji kdykoliv zrušit. Uhrazením zálohové platby se objednávka stává závaznou pro obě strany. Při objednávce dílů vedených skladem a platbě dobírkou, je objednávka závazná pro kupujícího ihned po provedení objednávky.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce - kupní smlouvě, upřesněné o rozměry, barvy, materiál a případně další požadavky, uvedené v objednávce u zboží, nebo doplněné později. 

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.  

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Automaticky generované potvrzení o provedené objednávce obdržíte obratem na e-mail, uvedený při objednání. Při zvolení platby předem pak v dalším e-mailu obdržíte údaje pro platbu. V případě nejasností v objednávce Vás budeme kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávku můžete zrušit e-mailem i bez udání důvodu, ale pouze do zaplacení zálohové platby (viz. ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY). Po příchodu platby je objednávka závazná pro obě strany a zboží bude vyrobeno podle parametrů zadaných v objednávce, nebo upřesněných později. Objednávka bude automaticky zrušena, pokud nebude do deseti dnů uhrazena zálohová platba. Při objednávce dílů vedených skladem s platbou dobírkou, lze objednávku zrušit do hodiny po provedení. Později může být objednávka již zpracována a odeslána.

Při nepřebrání objednaného zboží s platbou dobírkou, uhradí kupující prodávajícímu veškeré náklady na zaslání tohoto zboží.

5) ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY
Kupní cena bude ze strany kupujícího uhrazena na účet prodávajícího před započetím výroby. Až po příchodu platby bude objednávka zadána do výroby. Produkty vyráběny na zakázku dle rozměrů uváděných v objednávce, jsou pro použití pouze u kupujícího, proto nelze toto zboží zasílat na dobírku.

Platba dobírkou je možná pouze pro doplňky a díly.

 

6) POŠTOVNÉ A DOPRAVA

Aktuální nabídka dopravy je na Doprava a platba

Zaslání Českou poštou:
   78 Kč - doporučená zásilka - doplňky a náhradní díly
 108 Kč - doporučeně s dobírkou - doplňky a náhradní díly

Balík do Balíkovny Česká pošta:
   72 Kč - platba předem - doplňky a náhradní díly
   92 Kč - platba dobírkou - doplňky a náhradní díly

Zaslání přepravní firmou:
  139 Kč - zakázková výroba - DPD

Zásilkovna:
              pouze díly a doplňky, limitem je maximální délka zásilky 70 cm
   72 Kč - zálohová platba, osobní odběr na vybraném výdejním místě Zásilkovny
   98 Kč - platba dobírkou - osobní odběr s platbou v hotovosti při vyzvednutí na vybraném výdejním místě Zásilkovny

na SLOVENSKO - zasíláme jen menší náhradní díly a doplňky přes Zásilkovnu:
              (nejsme plátci DPH, zasíláme pouze drobným zákazníkům, případně neplátcům DPH)

Zásilkovna:
122 Kč - s dobírkou, osobní vyzvednutí s platbou v hotovosti na pobočkách zasielkovna.sk
            (celková cena objednávky v Kč bude přepočtena kurzem 1 EUR = 24,85 Kč)

Prodávající si vyhrazuje právo určit způsob doručení zboží, uvedené druhy dopravy jsou nejčastěji používané.

Osobní převzetí - na kontaktní adrese není prodejna ani výroba.
Osobní převzetí zboží na kontaktní adrese je možné až po informaci o připravení zboží k vyzvednutí a po domluvení přibližného času vyzvednutí.

Doprava zdarma je při objednávce nad 6000 Kč.

 

7) DODÁNÍ 
Dodání se většinou uskutečňuje dopravcem, vybraným zákazníkem při objednání. Prodávající může změnit vybraný způsob doručení z důvodu velikosti, množství nebo váhy objednaného zboží.

Před převzetím zásilky od dopravce je kupující povinen zkontrolovat její stav. Při znatelném poškození obalu zásilky (nebo při ohnutí doručované garnýže) je kupující povinen odmítnout zásilku převzít. O odmítnutí neprodleně informuje prodávajícího e-mailem nebo na mobilní telefon uvedený v kontaktech. Při drobném poškození obalu je doporučeno před převzetím zkontrolovat obsah, nebo alespoň nechat o tom provést zápis do protokolu/přepravního listu přepravce.

Po převzetí zásilky je kupující povinen bezodkladně provést kontrolu úplnosti a nepoškozenosti doručeného zboží, a to nejpozději do 24 hodin od převzetí. Při zjištění vady o tom okamžitě telefonicky informuje prodávajícího. Kupující při převzetí zásilky podpisem potvrzuje dopravci, že mu byla zásilka doručena kompletní a v bezvadném stavu. Reklamaci ohledně poškození nebo nekompletnosti zásilky lze proto uplatnit pouze do 24 hodin od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace poškození nebo nekompletnosti zásilky nebude brán zřetel.

 

8) DODACÍ DOBA 
Zakázky se snažíme odesílat v co nejkratším termínu. Díly skladem odesíláme zpravidla do tří pracovních dnů. U zakázkové výroby je doba od zadání výroby po vyrobení k odeslání 7 až 15 pracovních dnů (v sezóně je doba delší, mimo sezónu kratší). Upřesnění výrobní doby a aktuální změny jsou uvedeny pod odkazem Dodací doba nebo přímo u zboží. Při objednávce zboží s různou dobou výroby, bude zásilka odeslána najednou až po vyrobení všech položek objednávky. Zboží může být zasláno ve více zásilkách. O tomto zaslání Vás budeme informovat. Potřebná doba k vyrobení a odeslání je uváděna v pracovních dnech a počítá se od příchodu zálohové platby za zboží na účet prodávajícího. 

 

9) KUPNÍ CENA 
Základní cena a příplatky za vybavení a úpravy zboží jsou uvedeny v popise u zboží a jsou "včetně DPH". Zákazník si provádí sám zaměření a montáž, v případě rozložených sítí do oken i sestavení, tyto práce nejsou součástí objednávky zboží. 

10) OCHRANA OSOBNÍCH DAT 
Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Nebudou použity k jinému účelu, než k vyřízení a doručení objednávky. Příslušnému dopravci může být pro účely zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem poskytnuta adresa, telefon a e-mail (pouze v rozsahu nezbytném pro spolehlivé doručení zásilky).

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

11) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
Kupující bere na vědomí, že zboží je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího (vyráběno na zakázku), pro použití jen a pouze u kupujícího, proto není možné zboží vyměnit ani vrátit (odstoupit od kupní smlouvy) do 14 dnů ode dne převzetí zboží (obč. z. § 1837 odst. d). 

 

12) REKLAMACE A ZÁRUKA 
Případné reklamace vyřídíme v co nejkratší době individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho doručení prohlédnout tak, aby zjistil případné vady nebo poškození. Zjištěné vady nebo poškození je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu na mobilní telefonní číslo uvedené v kontaktech.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na: 
a) vady vzniklé běžným používáním
b) vady vzniklé nesprávným použitím výrobku 
c) na vady vzniklé nesprávnou manipulací nebo montáží
d) odchylky v rozměrech nepřesahující výrobní tolerance, viz. výrobní tolerance žaluzií, výrobní tolerance rolet,

 

Postup při reklamaci: 
1) informujte nás o problému/reklamaci e-mailem nebo na mobilní telefon uvedený v kontaktech
2) postupujte dle našich instrukcí; nejčastěji to je zaslání zboží na naši adresu nebo adresu výrobce
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a telefon

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od převzetí. 

Po vyřízení reklamace Vám budou prokázané nutné výdaje (poštovné) zaslány na účet.