Oprava / výměna textilní pásky pro vytahování horizontální žaluzie
(postup uchycení tkalounu v horním profilu žaluzie)

Páska / stužka / tkaloun / pro vytahování a stahování lamel horizontální žaluzie se při narušení začne třepit a tím se  ztíží nebo znemožní vytažení, nebo se lamely vytahují nakřivo. Pokud se rozhodnete pro výměnu pásky, je vhodné vyměnit všechny pásky vytahování použité na žaluzii. Při výměně pouze jedné pásky, bude nejspíš vytažení nepravidelné, jedna strana půjde rychleji než druhá. To způsobuje rozdílná tloušťka nové a původní pásky.

Jak vyměnit pásku vytahování žaluzie / postup výměny textilní pásky / tkalounu žaluzie.
Postup je znázorněn na žaluzii Isoline, u typů jiných výrobců je postup podobný.


- Z žaluzie sejmeme pravou a levou horní krytku, povolíme vruty a žaluzii položíme na parapet nebo vhodnou plochu pro opravu.


   


1. 

- Z profilu vysuneme boční převodovku na straně řetízku/ovládání obr 1


2. 

 - Je-li použita krytka, tak ji sejmeme (je nacvaknuta) obr 2


3. 

- Malým šroubovákem nebo kleštěmi stáhneme pojistný "půlkroužek" (stop kroužek) z ovládacího drátu obr 3


4. 

- Ovládací drát vysuneme obr 4


S výměnou pásky začneme nejdříve na straně bližší k ovládacímu řetízku, po výměně pokračujeme s dalšími. Zůstane nám tak vždy možnost kontroly správného provlečení a směru navíjení pásky.
Je li na kladce namotaná nebo zamuchlaná páska, tak ji odmotáme.

.
5. 

- Kladka navíjení pásky je ze dvou polovin. Pomocí dvou šroubováků otočíme poloviny proti sobě (jde to jen na jednu stranu, mají doraz proti protočení) obr 5


   

6. 

- Štěrbiny v obou polovinách kladky se natočí přes sebe a konec pásky lze bez odporu vytáhnout obr 6


 
   

7. 

- Starou pásku vytáhneme a na její místo provlečeme novou. Dodržujeme polohu původní pásky – jak otvory, tak směr navíjení na kladku obr 7

 

    

8. 

- Novou pásku zasuneme do štěrbiny v kladkách. Otočením polovin kladky proti sobě pásku v kladce zajistíme obr 8.  Aby se při zatažení za pásku kladky neotočily a páska nevypadla, zajišťuje vzájemnou polohu polovin kladky vsunutý drát. Proto před vsunutím drátu netahat za pásku!


- Do kladky vsuneme ovládací drát a zopakujeme postup výměny u další pásky.
Při vsunování drátu do další kladky je důležité dodržet stejné natočení výstupů pásky ze všech kladek!!!
 
Po výměně pásků a po vsunutí ovládacího drátu nasuneme zpět převodovku s řetízkem. Před nasunutím převodovky protáhneme řetízek převodovkou tak, aby spojka na řetízku byla od převodovky cca 10 cm a to nejčastěji na krajním vnějším řetízku vystupujícím z převodovky. Nejlépe je polohu ověřit na jiné spuštěné žaluzii. Jde o směr otáčení při zatažení za řetízek, aby při vytahování žaluzie / navíjení pásky jela spojka s řetízkem dolu a nezarazila se o převod v případě pohybu nahoru. Nakonec zajistíme drát proti posunutí stop kroužkem viz obr 3.
 


Spodní konec pásky zajistíme dle obr 9. Vyrovnání spodního profilu do roviny provádíme až po zavěšení žaluzie na místo. Povytáhneme zajišťovací klínek a popustíme, nebo povytáhneme pásku na jedné straně dle potřeby.


9. 

Zajištění spodního konce textilní pásky.

 

jak opravit zaluzii, textilní páska žaluzie, jak opravit zaluzii, roztřepená páska žaluzie, jak opravit vytahování žaluzie

oprava žaluzií, výměna pásky pro vytahování žaluzie, textilni paska na zaluzie vymena, žaluzie oprava páska,