kolík zajištění struny žaluzie, zátka lanka žaluzií

Kolíček pro zajištění struny žaluzie - menší

4,00 Kč bez DPH 4,00 Kč

Bílý kolíček zajišťující vodící silony / struny žaluzií proti uvolnění a vytažení z rámu okna.

Kolík se odlišuje od jiných hladkým mírně se zužujícím dříkem a plochým kloboučkem / hlavičkou s mírnou prohlubní na povrchu.

Kolíček má průměr hlavičky 7 mm,
průměr dříku kolíčku je od 2,2 do 2 mm,
do otvorů v rámu okna cca 2,5 mm.

Skladem

Bílý kolíček k zajištění boční vodící silonové struny horizontálních žaluzií.

Tento kolík se odlišuje od jiných kolíčků mírně se zužujícím dříkem a plochým kloboučkem / hlavičkou s mírnou prohlubní na povrchu.

Jde o plastový kolík zajišťující proti vytažení boční vodící strunu žaluzií ve spodním rámu okna / v zasklívací liště.
Pro zabránění vyjíždění z rámů dřevěných oken je možné použití tohoto malého kolíčku spolu s dutým nerezovým šroubkem.
Fixační kolíček pro uchycení silonu má otvor pro strunu mimo osu, díky čemu lze pozici struny otočením kolíčku jemně upravit.


Detail s rozměry kolíčku pro struny žaluzie

 
 

Princip spodního zajištění struny:
Strunu v otvoru v zasklívací liště okna drží proti vytažení uzlík na jejím konci. Kolíček zakrývá a vyplňuje otvor a tlačí uzlík bokem ke kraji otvoru. Tím dojde ke "skřípnutí" uzlíku, který díky tomu udrží napnutou strunu.

Schéma žaluzie - plánek použitých dílůspodní zajištění struny žaluzie, zátka dolního otvoru lanka, špunt uchycení silonu, plastový šroubek struny žaluzie, příchytka bočního lanka na okno,

Určitě se bude hodit