Jsme ověřený e-shop

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ !

U malých děti hrozí uškrcení na ovládacích řetízcích a provázcích. 
Aby jste zabránili uškrcení nebo obmotání se, držte provázky a řetízky mimo dosah dětí.


OBCHODNÍ PODMÍNKY


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující provedením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí, a také že mu jsou jasné postupy pro zaměření a montáž objednávaného zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 89/2012 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednávku lze provést pomocí nákupního košíku v eshopu, e-mailem nebo telefonicky. Po provedení a dokončení objednávky v eshopu, obdržíte obratem automaticky generované potvrzení o provedené objednávce na e-mail, uvedený při objednání. U drobných objednávek obsahuje zaslané potvrzení údaje pro platbu. Větší objednávka bude zkontrolována a případně doplněna o požadované úpravy a příplatky. Po kontrole objednávky obdržíte e-mailem údaje pro zálohovou platbu. V případě nesrovnalostí v objednávce Vás budeme kontaktovat. Do uhrazení zálohové platby je objednávka pro kupujícího nezávazná a může ji kdykoliv zrušit. Uhrazením zálohové platby se objednávka stává závaznou pro obě strany. Při objednávce dílů vedených skladem a platbě dobírkou, je objednávka závazná pro kupujícího ihned po provedení objednávky.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce - kupní smlouvě, upřesněné o rozměry, barvy, materiál a případně další požadavky, uvedené v objednávce u zboží, nebo doplněné později. 

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.  

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Automaticky generované potvrzení o provedené objednávce v eshopu obdržíte obratem na e-mail, uvedený při registraci (u drobných objednávek i s údaji pro platbu). Dále bude zkontrolována úplnost údajů v objednávce a v pracovních dnech do druhého dne e-mailem potvrzena zasláním údajů pro zálohovou platbu.
V případě nejasností v objednávce Vás budeme kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávku můžete zrušit e-mailem i bez udání důvodu, ale pouze do zaplacení zálohové platby (viz. ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY). Po příchodu platby je objednávka závazná pro obě strany a zboží bude vyrobeno podle parametrů zadaných v objednávce, nebo upřesněných později. Objednávka bude automaticky zrušena, pokud nebude do data splatnosti uhrazena zálohová platba. Při objednávce dílů vedených skladem s platbou dobírkou, lze objednávku zrušit do hodiny po provedení. Později může být objednávka již zpracována a odeslána.
Při nepřebrání objednaného zboží, uhradí kupující prodávajícímu veškeré náklady na zaslání tohoto zboží.

5) ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY

Kupní cena bude ze strany kupujícího uhrazena na účet prodávajícího před započetím výroby. Až po příchodu platby bude objednávka zadána do výroby. Všechny dodávané produkty vyráběny na zakázku dle rozměrů uváděných v objednávce, jsou pro použití pouze u kupujícího, proto nelze toto zboží zasílat na dobírku.
Zálohová faktura má funkci cenové nabídky. Při neuhrazení do data splatnosti, bude objednávka zrušena.
Platba dobírkou je možná pouze pro doplňky a díly, které jsou vedeny skladem (uvedeno v popisu u zboží).

 

6) POŠTOVNÉ A DOPRAVA

Zaslání Českou poštou  (doporučené psaní ekonomický režim):
  54 Kč - platba předem - doplňky a náhradní díly (není li u zboží uvedeno jinak)
  98 Kč - platba dobírkou - pouze doplňky a náhradní díly (není li u zboží uvedeno jinak)
   
Zaslání dopravou DPD, ČP, Toptrans:
  138 Kč - platba předem - zakázková výroba

Zásilkovna:
              pouze díly a doplňky, limitem je maximální délka zásilky 70 cm
  67 Kč - platba předem - osobní odběr na vybraném výdejním místě Zásilkovny
  82 Kč - platba dobírkou - osobní odběr s platbou v hotovosti na vybraném výdejním místě Zásilkovny

na SLOVENSKO - zasíláme jen náhradní díly a doplňky přes Zásilkovnu:
              (nejsme plátci DPH, zasíláme pouze drobným zákazníkům, případně neplátcům DPH)
Zásilkovna:
  122 Kč - s dobírkou, osobní vyzvednutí s platbou v hotovosti na pobočkách zasielkovna.sk
              (celková cena objednávky v Kč bude přepočtena kurzem 1 EUR = 24,85 Kč)

Prodávající si vyhrazuje právo vybrat způsob doručení zboží dle váhy a rozměrů, uvedené druhy dopravy jsou nejčastěji používané.

Osobní převzetí - na kontaktní adrese není prodejna ani výroba:
 - při ceně objednávky do 200 Kč je účtován manipulační poplatek 60 Kč
 - při ceně objednávky nad 200 Kč není manipulační poplatek účtován

Osobní převzetí zboží na kontaktní adrese je možné až po informaci o připravení zboží k vyzvednutí
a po domluvení přibližného času vyzvednutí.
Na kontaktní adrese není prodejna ani výroba.

Doprava zdarma je při objednávce nad 6000 Kč.
 

7) DODÁNÍ 

O odeslání zboží bude kupující informován e-mailem. Dodání zboží se uskutečňuje doručením Českou poštou, nebo přepravní firmou. Způsob doručení si zákazník vybere při objednání. U zakázkové výroby je nejčastěji použitým dopravcem DPD, konkrétního dopravce vybere prodávající dle druhu a velikosti objednaného zboží.
Kupující je povinen před převzetím zásilky zkontrolovat její stav. Při větším poškození obalu a předpokládaném poškození obsahu zásilky, je kupující povinen odmítnout převzít zásilku. O odmítnutí převzetí zásilky informuje prodávajícího e-mailem nebo na mobilní telefon uvedený v kontaktech. Při drobném poškození obalu je doporučeno při převzetí provést zápis do protokolu/přepravního listu pošty nebo přepravce.  
 

8) DODACÍ DOBA 

Zakázky jsou odesílány v co nejkratším termínu. U zakázkové výroby je doba od zadání výroby po vyrobení k odeslání 5 až 12 pracovních dnů (v sezóně je doba delší, mimo sezónu kratší).  Upřesnění výrobní doby a aktuální změny jsou uvedeny pod odkazem Dodací doba. Při objednávce zboží s různou dobou výroby, bude zásilka odeslána najednou až po vyrobení všech položek objednávky. Zboží může být zasláno ve více zásilkách. O tomto zaslání Vás budeme informovat. Potřebná doba k vyrobení a odeslání je uváděna v pracovních dnech a počítá se od příchodu zálohové platby za zboží na účet prodávajícího. 
 

9) KUPNÍ CENA 

Základní cena a příplatky za vybavení a úpravy zboží jsou uvedeny v popise u zboží a jsou včetně DPH. Zákazník si provádí sám zaměření a montáž, v případě rozložených sítí do oken i sestavení. Konečná celková cena bude po kontrole úplnosti objednávky a doplnění případných požadavků a příplatků potvrzena v zálohové faktuře, kterou zákazník obdrží po provedení objednávky.  

10) OCHRANA OSOBNÍCH DAT 

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Nebudou použity k jinému účelu, než k vyřízení a doručení objednávky. Příslušnému dopravci může být pro účely zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem poskytnuta adresa, telefon a e-mail (pouze v rozsahu nezbytném pro spolehlivé doručení zásilky).
Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 

11) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

Kupující bere na vědomí, že zboží, které je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího (vyráběno na zakázku), je určeno pro použití jen a pouze u kupujícího, proto není možné zboží vyměnit ani vrátit (odstoupit od kupní smlouvy) do 14 dnů ode dne převzetí zboží (obč. z. § 1837 odst. d)
  Pokud jde o náhradní díly, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu sděleno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, následně zákazník obdrží informace ohledně vrácení dílů. Vracené díly nesmí nést známky použití, náklady na vrácení hradí zákazník. 
 

12) REKLAMACE A ZÁRUKA 

Případné reklamace vyřídíme v co nejkratší době individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho doručení prohlédnout tak, aby zjistil případné vady nebo poškození. Zjištěné vady nebo poškození je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu na mobilní telefonní číslo uvedené v kontaktech.
 
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
 
 

Záruka se nevztahuje na:

 
a) vady vzniklé běžným používáním
 
b) vady vzniklé nesprávným použitím výrobku 
 
c) na vady vzniklé nesprávnou manipulací nebo montáží
 
d) odchylky v rozměrech nepřesahující výrobní tolerance, viz. výrobní tolerance žaluzií, výrobní tolerance rolet,
 
 

Postup při reklamaci:

 
1) informujte nás o problému/reklamaci e-mailem nebo na mobilní telefon uvedený v kontaktech
 
2) postupujte dle našich instrukcí; nejčastěji to je zaslání zboží na naši adresu nebo adresu výrobce
 
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a telefon
 
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od převzetí. 
Po vyřízení reklamace Vám budou prokázané nutné výdaje (poštovné) zaslány na účet.